İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ GÜVENLİĞİ NEDİR ?

İşin yürütülmesiyle ilgili olarak oluşan Tehlikelerden sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla yapılan 'sistemli çalışmalardır'.

İŞ GÜVENLİĞİNİN UNSURLARI NELERİ KAPSAR?

 • Çalışanın Güvenliği’ni,
 • İşletme Güvenliği’ni,
 • Üretim Güvenliği’ni 

İŞ KAZALARININ KAZA TİPLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

untitled-4

İŞ KAZALARININ SEBEPLERİ

screenshot_2

GÜVENSİZ  DAVRANIŞ  (% 88)

 • Makine koruyucularını kullanılmaz hale getirmek
 • Emniyetsiz yükleme yapmak
 • Emniyetsiz malzeme kullanmak
 • Aşırı iş yüklemek
 • Yanlış yöntemle yük kaldırmak, indirmek, taşımak, itmek ve çekmek
 • El aletlerini ve makineleri yanlış kullanma
 • Çalışan makine ve teçhizatı durdurmadan üzerinde çalışmak
 • Hareketli makinelerin yanında bol kıyafetlerle çalışma
 • İş yaparken başkalarının dikkatini dağıtmak veya şahsen dikkatsiz davranışta bulunmak
 • Çalışırken uygunsuz şekilde oturmak veya uygunsuz şekilde durmak
 • Koruyucu malzeme veya elbiseleri kullanmamak
 • Bir makineyi uyarısız olarak çalıştırmak
 • Tehlikeli yerlerden  geçmek 
 • Gereksiz derecede hızlı ve acele çalışmak
 • Yetkili olmadığı işi yapmaya kalkmak

GÜVENSİZ DURUMLAR (%10)

 • Mal ve malzeme stoklarının düzensiz ve tehlikeli bir şekilde depolanması
 • Yetersiz havalandırma ve aydınlatma
 • Gürültülü, pis ve tozlu işyeri
 • Uygun olmayan çalışma koşulları
 • Koruyucusu hiç olmayan veya yetersiz olan makineler
 • Kusurlu teçhizat
 • Kaygan ve engebeli zeminler
 •  Hatalı merdivenler
 • Tekniğe uygun olmayan elektrik tesisatı
 • Makine ve tezgahların hatalı yerleşimi
 • Çevredeki zararlı kimyasallar
 • Zararlı atıklar
 • Çevre kirliliği ve doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi
 • Su ve enerji kullanımı
 • Elektrik ve buhar kaçakları

GERİYE KALAN (% 2)

 • ise ADINA KADER DEDİĞİMİZ “ KAÇINILMAZLIK”  (nedeni saptanamayan ) HALİDİR.
 • Deprem, Sel vb. Doğal Afetler