KVKK ARAÇ TAKİP SİSTEMİ AYDINLATMA METNİ

 

SAYIN ÇALIŞANIMIZ,

 

Şirketimiz araçlarında “güvenlik, araçların ve personelin daha etkili bir biçimde yönetimi” gerekçeleriyle araç takip sistemi uygulanmaktadır. Söz konusu faaliyet de şirketimizin meşru menfaatlerine dayanmakla birlikte çalışanların temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla gerçekleştirilmektedir.

Aracın zimmetiniz olduğu tüm saatlerde araç takip sistemimiz aracın tüm seyir faaliyetlerini kaydetmekte ve şirketimize bilgi vermektedir. Bu kayıtlar sistemde sürekli olarak saklanmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen aydınlatma metnini okudum ve kabul ettim.

 

 

Ad Soyad : Tarih : İmza :