Yük Güvenliği Nedir? Yük Kaldırma Kuralları Nelerdir?

Yük Güvenliği Nedir? Yük Kaldırma Kuralları Nelerdir?

Her iş kolunda en öncelikli olması gereken şey şüphesiz iş güvenliğidir. İş güvenliği nedir sorusunun yanıtı ile yazımıza başlayalım. İşin yürütülmesiyle ilgili olarak oluşan tehlikelerden ya da sağlığa zarar verebilecek ortamların oluşmasından korunmak için yapılan sistemli çalışmalara iş güvenliği denir. İyi bir çalışa ortamı için iş güvenliği şarttır. İş güvenliği sadece çalışanları kapsamaz aynı zamanda işletime güvenliğini ve üretim güvenliğini de kapsar. Çalışanın güvenli olması birçok koruma zincirini birbirine bağlar zira çalışan güvenli olursa hem daha rahat çalışır hem de işler daha hızlı ilerler. İş hayatında zaman nakittir, bunu biliyoruz. Ancak daha da önemlisi bu zamanı “güvenli” bir şekilde geçirmektir ki bu noktada gerek işverene gerekse çalışana büyük sorumluluklar düşer. İş güvenliğinin yeteri kadar sağlanmadığı durumlarda iş kazaları meydana gelir. İş kazalarının nedenleri çok farklı olabilir. Vücudun zorlanmasından kaynaklanan incinmeler ya da normal sınırlar dışındaki ısılara maruz kalmak iş kazalarından birkaçıdır. İş kazaları her zaman ortamdan kaynaklı olmaz. İş makinesi kazaları da ciddi yaralanma sebebidir. Bu noktada devreye bazı güvenlik koşulları girer. Özellikle iş makinelerinin kullanıldığı alanlarda ya da yük kaldırma, indirme gibi operasyonların yürütüldüğü çalışma sahalarında güvenlik üst düzeyde olmalıdır. İş kazalarını önlemek için alınan güvenlik önlemlerine geçmeden önce iş kazalarının nedenlerine kısaca bir göz atalım.

İş kazalarının nedenleri

İhmal ve tedbirsizlik, en büyük iş kazası nedenlerinden biridir. İş güvenliğinin yeteri kadar sağlanmadığı işletmelerde iş kazası riski daima fazladır. Evet, işletmelerde her zaman kaza riski vardır ancak alınan önlemler bu kazaların yaşanma olasılığını da aza indirecektir. İş kazaları pek çok nedenden kaynaklanabilir. Makine koruyucularının kullanılmaması, emniyetsiz yükleme yapmak, emniyetsiz malzeme kullanımı, aşırı yük, el aletlerini ya da makineleri yanlış kullanma, çalışan makine ve teçhizatı durdurmadan müdahalede bulunmak, hareketli iş makinelerinin yanında çalışırken bol kıyafetler gitmek, iş yaparken başkalarının dikkatini dağıtacak hareketlerde bulunmak, güvenlik kıyafeti giymemek, bir makineyi kullanım talimatları dışında çalıştırmak, hızlı olmak adına güvenlik kurallarını ihmal etmek, yetki bulunmayan alanlarda iş yapmak ve benzeri gibi nedenler iş kazalarına yol açabilir. Koruyucusu olmayan ya da yetersiz olan makineler de tehlike saçar. Kusurlu teçhizat kullanımı ya da yeterli havalandırma olmayan bir ortamda çalışmak da birtakım sağlık sorunlarına yol açabilir. İş kazalarını önlemek için güvenlik adımları eksiksiz yerine getirilmelidir. Özellikle taşıma sektöründe olmazsa olmaz olan birtakım güvenlik önlemleri vardır. Bugün o güvenlik önlemlerinden biri olan yük güvenliği, yük emniyetine değineceğiz.

Yük güvenliği nedir?

Teknoloji geliştikçe birçok alanda da birtakım değişimler yaşanıyor. Eskiye oranla artık çok daha farklı makinler var haliyle her biri farklı prosedür gerektiriyor. Lojistik sektöründe yaşanan bu teknolojik gelişmeler, endüstrinin ihtiyaçlarının artmasına neden oluyor ve böylelikle gereksinimler fazlalaşıyor. Yük güvenliği, lojistik sektörünün en önemli maddelerinden biridir. Kriterlere uyulmaması ve iş güvenliğinin sağlanmaması birtakım kazalara neden oluyor. Bu kazalar mal kaybına da neden olabiliyor. Yük güvenliği bu noktada devreye giriyor. Yük emniyeti, taşınan malzemenin araçlara güvenli bir şekilde transfer edilebilmesi için önemlidir. Yük güvenliği, insan sağlığı başta olmak üzere taşınan ürünün kusursuz transferini hedefler. Yük güvenliğinin sağlanmasıyla araca, çevreye ve en önemlisi insan sağlığına karşı oluşabilecek tehditler en aza indirgenir. Yük emniyeti sağlanmamış ya da yük güvenliği tam anlamıyla yerine getirilmemiş olan malzemeler nakliye sırasında kayabilir ya da devrilebilir. Bunun neticesinde konteynere ya da araca zarar verebilir. Ürünler hasar görebilir ve dahası insan sağlığını tehdit edecek ciddi sorunlar oluşabilir. Bunların önlenmesi için yük güvenliğinin sağlanması şarttır. Yük emniyeti konusu, lojistik zincirinin en önemli halkalarından birini oluşturur. Eğer zincirde bir hasar oluşursa beraberinde pek çok kazanın oluşma riski de ne yazık ki doğacaktır. Kalite kontrolü, sevkiyat hazırlığına uygun koruma, doğru ve korunaklı ambalajlama, nakil durumu, tonaja uygun araç seçimi ve benzeri gibi operasyonlar yük güvenliğini oluşturur. Özellikle sevkiyat sırasında oluşabilecek hasarlar ve beklenmedik durumlar yük güvenliği sayesinde önemli ölçüde azalacaktır. Ürünlerin ya da malzemenin kusursuz sevkiyatı operasyonun en önemli gündem maddesidir bir diğer deyişle. Yük güvenliği, malzemenin nakliye sırasında emniyette olmasını sağlar. Yapılan araştırmalara göre lojistik alanında gerçekleşen kazaların önemli bir kısmı yetersiz kargo emniyetinden kaynaklanır. Bu da yük güvenliği eksikliğinin bir nedenidir. Uzak yerlere yapılan sevkiyatların yanı sıra kısa mesafede yapılan sevkiyat da yük güvenliği önemlidir. Artan yükleme kapasiteleri ve lojistik imkânlarıyla birlikte artık ürünün nakliyesinin de güvenli ve çevre dostu olması ön plana çıkmıştır.

Yük güvenliğinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Özellikle kısa ve orta mesafelerde yükün daha hızlı ve kolay taşınabilmesi için genellikle karayolu tercih edilir. Yüklerin güvenli ve çevre dostu yöntemlerle taşınması her ulaşım şeklinde öncelik arz eder. Karayolunda yük taşımacılığı daha çok tercih edilir ancak beraberinde bir dizi güvenlik önlemini de beraberinde getirir. Yük taşıyan ağır ticari araçlarda bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir. Bunlar yalnızca yük güvenliğini sağlamakla kalmaz aynı zamanda en önemli şey olan insan sağlığını da koruma altına alır. Ağır ticari araçlara yapılan yüklemelerde öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken şeylerden biri teknik kapasiteye uygun yükleme yapılmasıdır. Aşırı yük, daima tehlike doğurur. Yükün araç üzerinde doğru istiflenmesi ve konumlanması da önemlidir. Yük transferi sırasında “dengeli istif” çok önemlidir. Eğer istifleme doğru yapılmazsa devrilme gibi büyük ve hayati kazalar doğabilir. Yükün araç üzerinden doğru bir şekilde konumlanması bu nedenle çok önemlidir. Yük araca taşındıktan sonra iyice sabitlenmelidir. Yolda birtakım engebeler olabilir ya da zemin her zaman pürüzsüz olmayabilir. Olası zemin koşullarında sorun yaşamamak için doğru bir sabitleme gerekir. İstif edilen, konumlanan yük yola çıkmadan önce sabitlenmelidir. Taşınacak yük ve taşıyacak araç arasında doğrudan bir bağ vardır. Taşınacak yük, hangi aracın kullanılması gerektiğini belirler. Her araçta her yük taşınmaz bu nedenle mutlaka taşınacak yüke uygun bir araç seçimi yapılmalıdır. Yük güvenliği sadece yükü koruma altına almakla kalmaz iş güvenliğinin en önemli maddesi olan insan sağlığını da korur. Bu nedenle yük emniyeti çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. Yük transferi sırasında “yük kaldırma kuralları”na uyulmalı ve ilgili prosedürler doğrultusunda taşımanın gerçekleşmesi gereklidir.